ORGANİZASYON ANLAŞMA METNi

DISARDAN GELECEK ORGANIZASYONLAR ICIN OZEL KONTRAT

(Her yeni isletme icin ozellikleri dikkate alinarak yeni kontrat metni hazirlanir. Tedarik zincirindeki diger esnaflar icinde ayri anlasmalar yapilmalidir ve  metinleri mevcuttur.)

osmali ve turk mutfagi

GENEL ŞARTLAR


1.

Aşağıda belirtilen şartlar (..................) konferans, ziyafet, toplantı, düğün, ve içermiş olduğu her turlu hizmet alanlarının normal kullanım ve  kiralanması ile bu süre içerisinde (..................) tarafından sunulan ve kullanımı talep edilen mal ve hizmetlerin kullanımları konusunda bağlayıcı kontrat niteliği taşır.
2.

Organizasyonu düzenleyenin (organizatörün) koşul ve şartlarının geçerli kılınabilmesi için elinde yazılı anlaşma bulunması gerekmektedir.
3.

Organizatör ile (..................) arasındaki kontrat, organizatörün başvurusunun teyidi ile yapılır. Böylece organizatör ve (..................) ortak çalışması başlamış olur.
4. 

Eğer grup ticari bir ACENTE veya herhangi bir aracı kullanarak (..................) ile sözleşme imzalamaya giderse her iki muhatap da (Organizatör ve Acenta) kontrat gereği yapılacak ödemelerden sorumludur.
5.

(..................), kontratta belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. (..................), verdiği hizmette veya organizasyona sunduğu mekanlarda toplantının hedeşediği amacı zedelediği veya belirgin bir ihmalkarlık gösterdiği takdirde sorumluluk altına girer. Elde olmayan nedenlerle oluşabilecek aksamalardan (..................) sorumlu değildir. Buna ek olarak; toplantı nedeniyle gerek (..................)  un hizmetlerine gerekse binaya belirgin bir zarar verileceği söz konusu ise, Organizatör veya temsilcisi (..................) yönetimini önceden yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür.
6.

(..................), Organizatör ile yapılan anlaşmada belirtilen hizmetleri yerine getirmek zorundadır.
7.

Organizatör, anlaşma koşulları gereği aldığı hizmetlerin karşılığını (..................) ödemek zorundadır. Aynı koşul organizasyon nedeniyle (..................) tarafından 3. şahıslara yapılmış olan ödemelerin karşılanması için de geçerlidir.
8.

Ödeme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a. Anlaşmanın imzalanmasıyla beraber tahmini toplam hesabın % 30’u peşin olarak ödenir.
b. Grubun girişine 20 gün kala tahmini toplam hesabın %30’u.
c. Toplantı ve organizasyon süresince kalan bedel, yapılan ekstra harcamalar ve ek servisler grubun
(..................) ten ayrılışı sırasında ödenir.
9.

(.................), 9.(Dokuzuncu) maddede detayları belirtilen ödemelerin aksaması halinde fatura üzerinden ayda % 10 fark alma hakkına sahiptir.

10.

Ön ödeme madde 9’da şart koşulduğu tarihte yapılmadığı takdirde (..................), kontratı geçersiz sayma hakkına sahiptir.

11.

Ayrıca (..................), geçerli ve yeterli nedenleri olduğu takdirde kontratı iptal etme hakkına sahiptir. Örneğin, (..................) kontrolü dışında gelişen olaylar kontrat koşullarının yerine getirilmesini imkansız kılarsa veya eğer organizasyon yanlış bilgi ve gerçeklerin çarpıtılmasıyla düzenlenmiş ise veya yapılacak olan toplantının (..................) un günlük operasyonuna, güvenliğine ve itibarına zarar vermesi söz konusu ise (..................) kontratı geçersiz sayabilir.
12.

(..................) 12. maddedeki geri çekilme hakkını kullandığını gecikmeksizin Organizatöre bildirmelidir.
13.

Organizatörün, organizasyonun (..................) tarafından iptal edildiği durumlarda hiç bir hak talep etmeye hakkı yoktur. Uluslararası toplantılar istisna teşkil eder.
14.

Organizatör tarafından bir iptal söz konusu olduğunda Organizatör aşağıda belirtilen ödemeleri yapmakla yükümlüdür:
a)
(..................) ile  anlaşılan  organizasyonlarda 90 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kontratta belirtilen tahmini toplam hesabın % 10’u kadar,
b)
(..................)  ile anlaşılan organizasyonlarda 60 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kontratta belirtilen tahmini toplam hesabın % 35’i kadar
c)
(..................) ile anlaşılan organizasyonlarda 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kontratta belirtilen tahmini toplam hesabın % 60’ı kadar
d)
(..................) ile anlaşılan organizasyonlarda 7 gün ve daha kısa süre öncesine kadar yapılan iptallerde kontratta belirtilen toplam hesabın % 100’ü kadar.

15.

Ödemeler: 

Bütün ödemeler bu kontratta belirtilen………………..tutarı ile ………para  birimi üzerinden yapılır, ön ödeme tutarı…………….dır. Kalan tutar ………………..dır.

16.

Opsiyon tarihi: 

Bu kontrat Organizatör tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış ve %10’luk ön ödeme (..................) resmi hesabına yatırılmışsa (..................) tarafından teyid edilir. Eğer kontrat organizatör tarafından usulüne uygun olarak imzalanmamış ve %10’luk ön ödeme (..................) hesabına yatırılmamışsa (..................) kontratın iptal edilmiş olduğunu var sayar.

17.

Organizatör ve 3. şahıslar her turlu organizasyona (..................) dışından yiyecek ve içecek maddeleri getiremez.

18.

(………………), elinde bulunan uygun teknik ekipmanı Organizatörün kullanımına sunar. Organizatör, bu ekipmanların titizlikle korunmasından ve sağlam olarak iade edilmesinden sorumludur. Herhangi bir hasar durumunda malzeme maliyeti Organizatör tarafından (..................) e ödenir.

19.

Organizatörün dışarıdan getireceği herhangi bir elektrikli malzeme veya organizasyon için (..................) un yazılı onayını alması gereklidir. Onay alsa bile (..................) elektrik sistemine gelecek herhangi bir zarardan Organizatör sorumlu tutulur. organizasyondaki 3. şahıslar da dahil olmak üzere (..................) envanterindeki herhangi bir demirbaşa verilebilecek maddi zarar o gün dahilinde ödemek zorundadır.
20.

Organizasyon katılımcıları, organizasyon ziyaretçileri, personeli ile Organizatörle işbirliği içerisinde olan 3. şahısların neden olduğu hasarların ödenmesinden Organizatör sorumludur.

21.

(..................), gerek duyarsa Organizatörden güvenlik tedbirleri almasını isteyebilir.
22.

Organizasyon detayları ve bu organizasyonla ilgili fiyat ve ücretler ile eklemeler, bütün şartlar ve kavramlar yazılı olarak yapılmalıdır.
23.

Bu anlaşma 3 sayfa ve 25 maddeden oluşmakta olup Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Istanbul mahkemeleri selahiyettardır.

24.

Ayni imzalar, kaseler ve tarih itibari ile anlaşma saglanan menü organizasyon sekli ektedir.
25.

Mücbir sebepler: 

(..................) idaresi tarafından temin edilecek bütün hizmet alanları ve mahallerin mücbir sebeplerle, hükümet ve resmi makamların müdaheleleriyle; harp, kargaşalık, mülki hakların kullanılamaması hali,  grev, ayaklanma, salgın hastalık, karantina ve (..................) idaresinin iradesi dışında kalan durumlarda (..................) un rezerve edilen bu yerleri temini imkansızlaşabilir.  Yukarıda sayılan bu sebeplerden birinin vukuu  bulması halinde (..................) idaresi rezerve edilmiş bu  yerler için hiç bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

(..................) kase, imza ve tarih                                                     org. ad, soy ad kase, imza ve tarih

 

Koord. Has Aşçıbaşı & Exc. Chef | Ahmet Özdemir | Osmanlı ve Türk Mutfağı Dünya Gönül Elçisi 

 

ORGANİZASYON ANLAŞMA METNi

 

Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyac duyan kişi ve kurumlara yiyecek ve içecek alanlarında  restoran ve konaklama ve  işletmelerine belirtilen konularda osmanlı ve türk mutfağı, osmanlı saray mutfağı, anadolu mutfağı konseptlerinde uluslararası konumda has aşçıbaşı Ahmet Özdemir olarak yiyecek ve içecek danışmanlığımutfak danışmanlığıişletmeci körlüğü konularında mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyim. İlgili projeler için Türkiye saati ile sabah 10:00 ila aksam 22:00 saatleri arasında tarafım ile bağlantıya geçebilirler..